Úvod

Tato firma vznikla v reakci na neuspokojivé služby bezpečnostních agentur na území ČR, zejména jejich zaměstnanců. Působíme v celé šíři tohoto spektra od transportu osob, doprovod osob na soukromé či veřejné akce, osobní ochrany, převozy peněz a jiných cenností, vymáhání dluhů a pohledávek až po zajištění bezproblémového chodu velkoplošných hromadných akcí a ostrahy firemních či soukromých objektů. Disponujeme jak certifikovanými odborníky, tak i vlastní provozní technikou. Své zaměstnance vybíráme z řad aktivních sportovců s komunikativní znalostí anglického jazyka. Vzhledem k tomu že v dnešní (moderní) době je nejen důležitý vzhled pracovníka bezpečnostní agentury, ale hlavně umění správného řešení daných problémů, komunikace s lidmi a přehled. Rádi vám dokážeme své přednosti třeba v naší budoucí spolupráci.